Artiklar/Kåserier


Om konsten att pruta  
fem sätt att få ned priset

Att köpa föremål på loppis är för mig ett improviserat rollspel där jag som köpare tar på mig en roll som kan variera på grund av olika omständigheter och beroende på vilken roll  säljaren intar.  Att ha roligt är grundläggande  och att pruta på ett lättsamt sätt med glimten i ögat brukar i regel leda till ett trevligt samtal och att jag och säljaren kan känna oss nöjda och tillfreds oavsett om det blir ett köp eller inte.
Det finns flera olika sätt att pruta har jag lärt mig med åren, här ett par tips. 

Beröm föremålet
Höj föremålet till skyarna och framhåll dess förtjänster och att du tycker att priset är alldeles för lågt och att du gärna skulle betala mer om du kunde. Se gärna lite bedrövad ut när du förklarar att du på grund av… här låter du fantasin flöda fritt och hämningslöst, inte har möjlighet att köpa det förträffliga föremålet till det pris som begärs, men…

Nedvärdera föremålet
Påpeka att föremålet har uppenbara brister, att det har ett lägre pris på andra ställen och är alldeles för dyrt och värt bara halva priset, vilket du emellertid möjligen kan tänka dig att betala. 

Ignorera föremålet
Visa inget intresse för föremålet du är intresserad av utan rikta i stället intresset mot något helt annat som du inte är intresserad av. Ställ gärna en mängd ovidkommande frågor om det föremålet men efter en stund frågor du som av en händelse och lite ointresserat om priset på det föremål du egentligen vill ha. Därefter tillämpar du vad som sägs i ovanstående punkter. 

Beröm säljaren och hans/hennes loppis
Efter att ha gått runt en stund och lite hemlighetsfullt  tittat på de saker som erbjuds men utan att ha visa minsta intresse för något objekt eller säljaren lägger du överraskande handen på säljarens axel och säger samtidigt, att det här är det trevligaste loppisen du någonsin varit på och så mycket fina saker det finns här. Det borde i normalfallet försätta säljaren i ett chocktillstånd och få henne/honom att tappa fattningen. Då passar du snabbt på att ge det pris du tycker är rimligt  på det föremål du vill köpa.. 
Det bör emellertid tilläggas att de flesta loppisar och säljare  är mycket trevliga varför du måste lägga ner hela din själ för att komplimangen ska låta trovärdig och övertygande. Först då kan du uppnå det tillstånd hos säljaren du eftersträvar.

Gå där ifrån
Med kommentaren – nja, det är nog lite för mycket, eller liknande går du långsamt och märkbart besviken därifrån och inväntar att säljaren ska ropa dig tillbaka och erbjuda ett lägre pris. Om det inte fungerar och föremålet du vill ha är värt besväret, kan du låtsas få ett samtal på mobilen. Det möjliggör att du kan stanna upp, avbryta sortin och lite förstrött djupt involverad i ”samtalet” gå tillbaka och efter att ha avsluta samtalet återuppta förhandlingen utan att ha förlorat ansiktet. 

Att bli äldre

Att bli äldre är oundvikligt liksom att vi förr eller senare kommer att dö. Att förlika sig med den tanken är en bra idé det är det också att göra upp planer för framtiden och inte leva som om varje dag är den sista möjligen med undantag för prinsesstårtor.
Min ålderdom har hitintills i takt med med stigande ålder inneburit vissa fysiska och psykiska begränsningar som innebär att all planering och vardagliga sysslor måste göras med hänsyn till en varierande hälsa och förmåga vilket inte vållar några större problem. 
Minnet försämrats vilket kan leda till långa köer på ICA om kortkoden tillfälligtvis glömts bort och en osäkerhet om framtiden har infunnit sig vilket innebär att jag överväger om det är lönt att köpa ett årskort till kommunens badanläggningar eller om det kanske är lite väl optimistiskt.
Det som kan vara bra med att bli äldre är en obegränsad ledighet om man inte vill eller kan arbeta, möten med hyggliga människor som håller upp dörrar och bär väskor och expediter som hämtar varor om man ser lite förvirrad ut. Det är också bra med skohorn som har långt skaft.
Till det mindre bra hör vissa krämpor, ekonomin, kvaliteten vad avser sjuk-och äldrevård, att ses som ett kostnadskrävande problem i stället för en tillgång som kan bidra till samhällsbyggnaden med erfarenheter och visdom. 

Hur som helst, om ett par veckor ska jag prata med en reporter på YA om, ”Sista hjälpen”, en kurs som jag deltagit i men också ett forskningsprojekt om tankar och åtgärder inför döden. Som en förberedelse inför det mötet funderar jag mer än vanligt på  livet och döden, religion, rätten till sin egen död, praktiska åtgärder inför och efter döden.
Att reflektera över sådana frågor medan livet pågår är givande och ökar medveten samt förståelsen för vad som är viktigt i livet och vad som inte är det.

Barn unga i tiden

Europa går varje år tusentals unga asylsökande under jorden efter att ha nekats asyl och skall utvisas till sitt hemland eller överföras till en annan EU stat. Sverige är inte undantaget det har bl.a Länsstyrelsen i Stockholm konstaterat och under senare år har hundratals försvunnit.
De som går under jorden lever för stunden, glädjeämnena är få, varje dag är en kamp för att överleva och varenda krona eller euro är välkommen.Om tillfälle ges tar de tillfälliga underbetalda jobb på någon biltvätt, bygge eller restaurang hos mindre seriösa arbetsgivare eller hushållsarbeten i privata hem. I många fall tvingas de till kriminalitet och prostitution för att överleva.

Trots faran att dö av törst i Sahara-öknen, drunkna i Medelhavet eller säljas som slavar i Libyen är många afrikaner villiga att migrera eller kanske lika ofta tvingas göra det av kriminella nätverk för att utnyttjas i det land det kommer till.
Unga människor utgör majoriteten av de som riskerar sina liv på flyktvägar från Afrikanska stater söder om Sahara mot Europa, enligt forsknings institutet Afrobarometers undersökning.Det finns viktiga skillnader mellan staterna liksom att många migranter är välutbildade och 80 % migrerar till andra afrikanska stater med bättre framtidsutsikter. (källa Afrobarometer)
Hittade en artikel från 2019 som torde vare giltig även idag om en undersökning från forskningsinstitutet Afrobarometer som kan ge en bättre förståelse för varför afrikaner migrerar. (Nordiska Afrika institutet 2019-11-06)
https://nai.uu.se/news/articles/2019/11/06/121030/index.xml
https://afrobarometer.org/blogs/african-migration-whos-thinking-going-where

Nyårslöften

Ett nytt år och tid för nyårslöften som visar att det finns hopp om framtiden och en tro på att allting kan bli bättre Men löften är snarare en viljeakt än en realistisk möjlighet och mindre än hälften av oss lyckas hålla våra nyårslöften.
Men det är inte hela världen, det är tanken som räknas och dessutom finns det en uppsjö av ursäkter att ta till om det skulle behövas. Som till exempel att det är mänskligt att fela och att det är bättre att sikte mot stjärnorna, spänna en båge etc. 

Nyårslöften handlar vanligtvis om vardagliga ting som, att sluta röka och gå ner i vikt men också om att bli en bättre människa. En tumregel är att nyhetslöftet inte bör var för ambitiöst och föregås av reflektioner, funderingar och målsättningar. Var i stället spontan, låt magkänslan bestämma och se nyårslöftet som en möjlig förändring på sikt. Som till exempel:

-jag lovar att röka mindre i januari och överväga att sluta helt 2025.
-jag lovar att jogga till bilen på garageuppfarten tre dagar i veckan första kvartalet 2022 men avvaktar med att ställa upp i Vasaloppet eller Stockholm maraton tills andan faller på. 
-jag lovar att på prov bara småäta tio gånger varje dag i en månad och på sikt åtta men inte sluta helt och hållet.

Om eller när löftena händelsevis uppnås är det i sig själv en belöning. Men för att nå målet kan motivationen  förstärkas ytterligare med belöningar som ombyggnad av köket, en ny träningsutrustning, en bättre middag på restaurang, en ny bil eller  resa till Italien.

Slutligen. Ett löfte bör alltid vara, att inte förebrå dig själv och ha dåligt samvete för ett eller flera brutna löften. Dessutom, formulera löftena så, att de kan tolkas till din fördel om de bryts och inte leder till kritik eller ifrågasättande från omgivningen utan snarare hyllningar för att du försökte.

Om Loppis


Loppisar är en fantastisk företeelse och i dagens konsumtionssamhälle kommer det som inte längre behövs hos någon till användning och nytta för någon annan. Men visst förekommer det att  gammalt skräp säljs men det är högst möjligt att göra fynd, beroende på vad man letar efter. Dessutom ofta till ett betydligt lägre pris än om det skulle inhandlas nytt  och möjligheten att sälja saker som inte längre används  gynnar såväl plånboken som miljön.

Bakluckeloppis, drive-in-loppis, pakethållarloppis och loppisbutiker finns i stort sätt i varje by på Österlen och anordnas av idrottsföreningar, ideella organisationer, företag och privatpersoner. Allt möjligt är till salu, antikt, kuriosa, kläder, möbler etc. Loppis är  större än konstrundan och alla andra ”rundor” och är dessutom igång året runt  men särskilt intensivt under turistsäsongen under normala omständigheter.
Det är roligt och trevligt att besöka olika loppisar och samtala med folk om det ena och andra oavsett om man köper eller bara tittar.  
Men att jag nu har en egen loppis beror på jag besökt så många loppis under åren i jakt på fynd och köpt alldeles för många föremål som jag nu insett att jag inte behöver och egentligen aldrig behövt. Ett klimat engagemang finns också med i bilden.
Någon annan borde rimligtvis nu få chansen att göra samma fynd som jag gjort och utifrån tesen, att delad glädje är dubbel glädje.

(Namnet loppmarknad kan ha kommit från holländskans vlaie/vlie som betyder dal/träsk, vilket var namnet på den plats där en populär loppmarknad fanns i 1700-talets New York (platsen kallades på engelska Fly Market). En annan vanlig teori är att det kommer helt enkelt från ordet loppa (på engelska Flea) på grund av att kläder som köptes där ofta innehöll loppor. 

Vad händer efter döden

Om livet har jag lärt mig att ingenting med några få undantag är självklart och att vad som händer efter döden oklart. Olika religiösa riktningar anser sig dock veta med hänvisning till olika källor, att antingen kommer man till himmelriket, paradiset, helvetet, återföds eller uppnår andliga tillstånd.
Personer som varit nära döden berättar: 
”I ändan av tunneln lyster ett behagligt ljus”. ”Jag ser strålande färger, öppna vackra landskap. ”Jag möter vita skepnader och bekanta som dött”.
Men vetenskapen förklarar sådana upplevelser med att de är hallucinationer orsakade av kritiska biologiska tillstånd, som till exempel syrebrist i hjärnan. Nära döden upplevelser ger således ingen information om vad som händer efter döden. 

Vetenskapen har inga svar och de olika religionernas alternativ kan man inte vara säker på. Så vad ska man ska tro är en  befogad fråga och att vara agnostiker en rimlig hållning i sammanhanget. Men i livets slutskede är tvivel inte till någon hjälp utan snarare skäl till oro då ingenting sägs om vad som händer efter döden för de som inte bekänner sig till någon religion.  
En oro som troende som sagt inte behöver bekymra sig om  som tror spå ett liv efter detta, men jag har ingen aning.  

”När fan blir gammal blir han religiös” är ett gammalt ordspråk som kan tolkas som att inget är beständigt.Thomas tvivlaren föddes i Galileen i Israel och jag på söder i Stockholm  och trots avståndet i tid och rum kände vi båda tvivel till tron. Om man inte vet vart man ska hur ska man då känna till vägen dit? 
Hur som helst behöver man inte vara hin håle för att ändra sig vilket den gode aposteln Thomas gjorde och bekände sig till den kristna tron.
Kunde han så kan jag åtminstone fundera på att överge en princip för att inte riskera att råka illa ut. Men frågan är då vilken religion? Kanske kristendomen och hoppas  på himmelriket, eller hinduism och bli ett högre väsen men med risk för att i stället bli råtta eller som tidigare pedagog buddism för att uppnå nirvana/upplysning.
Tål att fundera på men det brådskar inte och för övrigt köpte jag ett årskort.

Värt att veta vid köp på loppis

Återbruk är en viktig pusselbit i omställningen, dock finns även här produkter som helst inte ska cirkuleras vidare

− Det finns många fördelar med återbruk, men vissa äldre produkter kan innehålla skadliga kemikalier och dem är det viktigt att plocka bort, säger Klara Höglin, projektledare vid Stockholms stads kemikaliecentrum, som tar fram information till företag och privatpersoner om vilka varor som hellre ska ut ur kretsloppet än vidare till ett nytt hushåll.

Klara Höglin pekar särskilt på riskerna med vissa leksaker, husgeråd, elektronik, kläder och möbler.

− Både företag och privatpersoner behöver lära sig att känna igen varor som kan innehålla skadliga kemikalier så att vi kan undvika att återcirkulera dem. Vissa ämnen kan till exempel orsaka sjukdom på sikt, som koncentrationssvårigheter eller försämrad reproduktionsförmåga, säger Klara Höglin.

Non-stick-stekpannor helt okej

Särskilt försiktig ska man vara när man handlar leksaker eller kläder till barn eftersom barn är särskilt känsliga för exponering av kemikalier. Även vissa möbler rekommenderas inte för second hand-marknaden.

− Man kan vara försiktig när man köper stoppade möbler som är tillverkade mellan 1960- och 1990-talet för då användes numer förbjudna, hälsofarliga flamskyddsmedel, säger Klara Höglin.

Hon berättar vidare att det finns varor som man kan tro är olämpliga att köpa secondhand, men där det kan finnas anledning att tänka om. Hon tar non-stick-stekpannor som exempel. Om du ska ge bort en teflonpanna till någon i julklapp kan du gärna köpa en begagnad, men kontrollera noga att den är hel.

− Beläggningen innehåller PFAS, men det är ändå bättre att använda dem tills de är uttjänta än att slänga dem i och med att den största belastningen sker i produktionen. Det läcker inte ut nämnvärda mängder PFAS från stekpannan vid användningen, så länge den inte är skadad.

Kan innehålla bly

Även gammal elektronik kan man köpa, trots att det finns risk att de innehåller bly. Klara Höglin tycker att man ska ha som riktlinje att inte skruva isär gamla apparater, eftersom det ökar risken att exponeras för eventuellt skadliga ämnen.

Hon tycker också att man i allmänhet ska vara lite försiktig med hur man använder olika produkter som man köpt begagnade. Om du till exempel hittar en prydnadstallrik som är som gjord för pappa eller mormor bör du kanske berätta att julklappen är tänkt just som prydnad.

− Man ska inte servera mat på prydnadsporslin, för det är inte gjort för det. Glasyren kan innehålla skadliga metaller som bly.

SECONDHAND TILL BARN

Leksaker kan innehålla flamskyddsmedel, ftalater och skadliga metaller.

Köp inte:

  • Mjuka, böjliga plastleksaker som tillverkats före år 2013.
  • Äldre gosedjur som är stoppade med skumgummi eller märkta som flamskyddade.
  • Elektriska leksaker som är tillverkade före år 2006.
  • Äldre träleksaker med flagnande färg.
  • Regnkläder tillverkade i PVC. (Extrakt)

Byalag och byordning

Förr i tiden fanns i varje samhälle en respekterad byäldste, en byfogde, en sträng präst och en byfåne med ett lite udda beteende. Så är det inte längre trodde jag men vad det gäller byfånar finns det elaka tungor som påstår, att det idag finns fler byfånar än tidigare. Det vet jag emellertid ingenting om. 
Däremot tror jag mig veta efter att ha forskat i ämnet,  att det troligtvis i 200-300 år funnits byalag som invånarna i byarna organiserat och en byordning som reglerade skyldigheter och rättigheter för dem som bodde i byn som avsåg gemensam egendom, skötsel av boskap, fattigvård, underhåll av staket, grindar, dikesgrävning, gödsling m.m.
Byalaget hade i äldre tideren ekonomisk funktion olika avseenden men också juridisk, då man utsåg sändebud till  sockenstämman, den tidens kommunfullmäktige, som förmedlade byalagets uppfattning och önskemål i olika frågor och sockenstämman fick därmed ett beslutsunderlag grundat på vad byinnevånarna ansåg. 
Idag är byalagets funktionen ofta social med till exempel arrangemang som midsommarfirande, valborgsfirande, julmarknad, hemsida och trivselkvällar på programmet men tänk om vi i vårt moderna samhälle kunde tillvarata erfarenheter och levnadsförhållanden från tidigare perioder som  gemenskap, ansvar och delaktighet och tillämpa dem i dagens samhälle.  
Vi fått det bättre materiellt men vi har också tappatsamhälleliga kvaliteter som gör att jag kan hålla med dem som hävdar att det var bättre förr, alltså för  200-300 år på landsbygden i byar med fungerande byalag. 
En stark förespråkare för byalag var författaren Vilhelm Moberg , som tar upp detta bl.a. i ”Min svenska historia”. Det är även jag och anser att många funktioner som låg inom byalagets intressesfär mycket väl skulle kunna tillämpas idag. Som till exempel att fungerande byalag kan  vara remissinstanser och kunna utse ombud till kommunfullmäktige sammanträden. Den ordningen skulle göra medborgare delaktiga i beslutsprocesser och samhällsbyggnaden.