Rätt åt alla orätt åt ingen


 

Om demokrati, dagliga händelser och varför vi snurrar runt i ett expanderande universum

3 oktober 2022
Gick valet rätt till?
Fem riksdagsledamöter har observerat valet i Bosnien och Hercegovina.Till valet 2026 bör kanske också Sverige bjuda in observatörer med tanke på långa väntetider och oklarheter om valsedlars giltighet vid valet 11 september.

Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna når troligen sitt mål och blir statsminister. Grattis! 
Men han är ett osäkert kort och det enda man kan vara riktigt säker på är att det inte blir några folkomröstningar under hans tid som statsminister.

Landet långsamt. Val av talmän till riksdagen gick plågsamt långsamt, Tillsättande av en ny regering går långsamt. Beslut om  angelägna lagar går långsamt. 
Svaga myndigheterna agerar långsamt och inte sällan felaktigt. Föredrar trots allt, landet lagom.

Det kostade Vida Moyahed livet att kasta slöjan men modiga kvinnor gör nu som hon och män visar sitt stöd genom att bära vita halsdukar. 
Kvinnor i Sverige kan hedra henne och protestera mot förtrycket av kvinnor och kasta slöjan och män solidariskt bära vita halsdukar

”Att förneka slöjans syfte är att vara förtryckarnas nyttiga idiot”

16 september 2022
…. och så rullade asfaltsläggarna äntligen in på på Måns Nils Torg med sina stora maskiner för att asfaltera de körbanor på torget som inte är stensatt. Idag lägger de ett första lager och på måndag ett andra därefter återstår bara att sätta upp belysning och skyltar, plantera växter och inte minst inviga torget någon gång i oktober. Roligt och efterlängtat.

-Du får mig att le, sa hon banktjänstemannen och jag frågade lite skämtsamt om hon ville att jag skulle ringa varje dag. Har med åren lärt mig att det är lättare att vara hygglig och trevlig än motsatsen.


14 september 2022
Vart du än sätter ner foten på Österlen  är det på historisk mark, vart du än vänder blicken är det vackert och vad du än vill göra är mycket  möjligt. 
Tänk om man kunde beskriva riksdagen,  politiken, de folkvalda och samhället i stort i samma lyriska ordalag, tänker jag.
Förändringar är bra och ett trött socialdemokratiskt parti som fastnat i fädernas spår nådde inga framtida segrar visade det sig. Trots att man blev största parti avgår nu statsminister Magdalena Andersson och övriga ministrar och lämnar över ett land i kris troligen till moderatledaren Ulf Kristersson.

Han är säkert en bra man och familjefar men håller inte riktigt måttet och ger dessutom intryck av, att vara mer intresserad av att bli statsminister än Sveriges bästa.
Att han dessutom kuppade bort Anna Kinberg Batra och inte gillar folkomröstningar därför, att som han uttryckt sig de är krångliga och inte kan tänka sig en samlingsregering, gör inte saken bättre.

Hur som helst fortsätter maktspelet och käbblet som jag och gissar jag en bredare allmänhet är så trötta på. Demokrati javisst, men så oerhört trist att vi bara är intressanta för politikerna några veckor vart fjärde år. 

Vid valet tillkommunfullmäktige I Simrishamn var 16087 innevånare röstberättigade och av dem röstade 13431 eller 83,5% vilket var några procent lägre jämfört med valet 2018 då 86.70% röstade.
Moderaterna gick framåt liksom liberalerna och Österlenpartiet övriga partiet backade tämligen marginellt med undantag för Kristdemokraterna som tappade över 400 röster.

2018 års valresultat i Simrishamn, siffror inom parentes gäller valet 2018
Moderaterna 3350 (2712) 

Socialdemokraterna 3085 (3099)

Sverigedemokraterna 2486 ( 3310)

Centerpartiet, 898 (1085)

Vänsterpartiet 664 (761) 

Liberalerna, 655 (607)

Miljöpartiet 595 (606)

Österlenpartiet, 455 (418) 

Kristdemokraterna 390 (799)

Klimatinitiativ Simrishamn 314 (ej aktiv 2018)

Feministiskt initiativ 32 (125)

13 september 2022
Att det varit val och att rösträkning pågår märks inte på torget där det numera lugnt och egentligen är det bara Keith, den irländske sjungande stensättaren, som jobbar på längst upp mot Köpmansgatan. I dag satte han den sista stenen op torget och de typiska hammarslagen får nu avlyssnas någon annan stans.


Asfalteringen har blivit försenad liksom torgbelysningen men de kompenseras av att en pump i dag sattes upp mitt på torget. Pricken över I tycker jag och hyllar landskapsarkitekten som planlagt torget och dessutom har intresse och förmåga att ta till sig synpunkter. Det hör inte till vanligheten.

För övrigt kan man ju tycka, att arbetsmarknadens parter bör komma överens om 30 timmars arbetsvecka i stället för 40 som beslutades 1970 eftersom många, kanske de flesta,  redan nu bara jobbar 6 timmar om dagen då man börjar senare, går hem tidigare, tar många och långa kafferaster och drar ut på luncherna. 

För kärnkrafts entusiaster blåser det kärva vindar och påståenden om driftsäkerhet kommit på skam då Ringhals 4 i Halland sedan en tid tillbaka inte producerar någon el och inte kommer att göra det förrän i början av nästa år på grund av omfattande reparationer.
Men vindsnurrorna jobbar på.

Om  Sverige ska styras av en samlingsregering avgörs vid en beslutande folkomröstning den 15 oktober 2022. Det har samtliga riksdagspartier kommit överens om. Om 80% av de som är röstberättigade deltar i omröstningen och 80 % röstar för förslaget blir det så…… drömde jag.

Så osannolikt at det inte kommer att hända

11 september 2022
Lugnt på torget, 17 grader varmt, svag nordostlig vind och jag har stått 25 minuter i kö för att rösta och därmed haft tid för överväga mitt beslut i sista minuten och dessutom konstatera att ingenting är självklart.
Ser med spänning fram emot valresultatet och hur många som röstat och hoppas i veckan på det mest osannolika nämligen, att partiledarna för riksdagspartierna tillsammans tillkännager:

– att allvarliga omständigheter i riket och förhållande i omvärlden liknande dem som som motiverade tillkomsten av en samlingsregering 1939-1945  kräver extraordinära åtgärder och bildandet av en samlingsregering som avser att med omedelbar verkan vidta följande åtgärder:

1) Näringsdepartementet och Kulturdepartementet avvecklas och förekommande ansvarsområden läggs på övriga departement respektive det nya Samhällsbyggnads departementet.

2) Regleringsbreven för 2023 ställer krav på 344 myndigheter att vidta nya sätt att organisera, styra verksamheterna och arbetet inom staten. Förändringsbehovet är stort och  åtgärder behövs för att uppnå medborgarnas tillit. Det kan uppnås genom, att utveckla produktivitet och effektivitet, skärpt och frekvent tillsyn, åtgärder mot korruption, en snävare tidsram för SOU-utredningar och ärendehanteringar, en kraftig minskning av anställda och en totalöversyn av organisation och hur verksamheterna styrs.
Regeringen avser att fatta beslut om lönesänkningar för myndighetschefer då det inte kan anses rimligt med löner på över en miljon kronor eller vissa fall två miljoner årligen.

3) Regionerna avvecklas och dess uppgifter lägga på fem länsstyrelser

4) Antalet riksdagsledamöter minskas till 175.

5) Val till riksdag och kommunfullmäktige hålls åtskilda och genomförs vart annat år.

6) Rättrådiga och i övrigt lämpliga medborgare ska ingå  i Lagrådet, Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn, Riksdagens  arvodesnämnd,  Statsrådsarvodesnämnden m.fl. med samma antal ledamöter som nu finns i lagrådet och nämnder.

7) Medborgarmas synpunkter och intressen ska inhämtas genom beslutande folkomröstningar där minst 80% av de röstberättigade deltar för att bli giltiga och minst 80% är för det förslag omröstningen gäller. Information om folkomröstning och vad som ska beslutas liksom resultatet av omröstningen  ska vara koncis och begriplig. 

8) Regeringen ska verka för en fossilfri och förnybar elproduktion som sol, vind och vatten och i övrigt en effektiv och produktiv elanvändning med en ändamålsenlig el infrastruktur samt stödja forskning som kan bidra till utveckling av andra miljövänliga energikällor. Skattesubventioner och Rot avdrag ska höjas kraftigt för att möjliggöra för alla husägare att anskaffa solceller.

9) Av Regeringskansliets omkring 4 600 anställda är cirka 200 personer politiskt tillsatta. Regeringen avser att halvera antalet anställda och politiskt tillsatta.

10) Sedan 1970-talet finns en 18 års gräns för att få rösta. Ungdomar ska också kunna vara med och bestämma och därför ska de som fyller 18 år det året som det är val få rösta i riksdagsvalet och 16 åringar som redan kan rösta i kyrkovalet ska även kunna göra det i valet till kommunfullmäktige.

11) Uppdraget som riksdagsledamot ställer höga krav på omdöme och uppförande och förtroendevalda bör därför åläggas att svära en ed att upprätthålla vad som sägs i regeringsformen samt lagar och förordningar.
Ett straffrättsligt personligt ansvar ska i förekommande fall kunna tillämpas vid missbruk av ställning eller försummade av åtaganden och vad som i övrigt framgår av uppförandekoden som förtroendevald riksdagsman.
En väl fungerande demokrati bygger på att politiker ska stå till svars för sina beslut inför de människor som valt dem.

12) Förändringsbehovet inom polismyndigheten är stort och  åtgärder nödvändiga för att effektivisera verksamheten vad avser ledning, kansli, avdelningar och regioner. En särskild Finanspolis, för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten och den illegala handeln med narkotika samt en militär polisstyrka för att bemöta gängkriminalitet och upplopp inrättas. 

13) För att kunna ge det skydd som asylsökande söker som idag inte kan garanteras och i syfte att återställa välfärdssamhället behövs omfattande insatser. Asylrätten ska värnas, FN-konventioner och EU-direktiv följas men för att kunna uppfylla det krav som ställs vad avser mottagning av asylsökande och komma till rätta med förekommande problem som parallellsamhällen, avser regeringen att temporärt kraftigt begränsa möjligheterna till uppehållstillstånd vad avser arbetskraftinvandring, anknytningsärenden samt vidare bosättning.
Samtidigt kommer möjligheten till umgängesresor vad gäller anknytning avsevärt utökas.

Hot mot demokratin
8 september 2022
Solen skiner, himlen är blå, viden ostlig och byig. Om tre dagar är det val och de partier som fått vårt välfärdssamhälle att krackelera vill att jag röstar på dem.
Det kommer inte att hända.
Skälet är att diskrepansen mellan en bredare allmänhets uppfattning och de förtroendevalda/ politikernas agerande aldrig har varit större och är ett allvarligt hot mot demokratin. Medborgarnas rättigheter till politiskt inflytande mellan valen, som är längst av alla demokratier, är i det närmaste obefintlig. Partiernas politiska strateger har större inflytande än 10 miljoner svenskar.

Visserligen är den svenska demokratin i flera avseenden stark vad avser yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet samt religionsfrihet.
Men å andra sidan oerhört svag vad gäller den representativa demokratin som satts ur spel av valda ombud som lever och verkar i en egen sfär åtskilda från min och andra medborgares verklighet.
En verklighet som numera handlar om dagliga skjutningar, sprängningar, anlagda bränder, en för alla åldersgrupper icke fungerande vård och omsorg, väntetider etc.

Som jag ser det har vi inte bara rätten att rösta vart fjärde år utan även rätten och plikten att avstå från att rösta eller rösta blankt om våra rättigheter till politiskt inflytande mellan valen inte respekteras och om tilltron saknas till de förtroendevalda/politikers förmåga att komma till rätta med förekommande problem i samhället.
På söndag rösta jag blankt som 53000 svenskar gjorde vid valet 2018 eller som nära en miljon röstberättigade vid samma val, röstar inte alls som en protest och för att markera min ståndpunkt.
(Vid riksdagsvalet 2018 var 7495936 svenskar röstberättigade av dessa röstade 6535271 (87.18%).

Tror Ebba Busch på gud ?
6 september 2022
Att gå från Joomla till Word Press är för en lekman som jag inte lätt. Det är det inte heller leva leva i oårs tider eller behöva fundera på om Ebba Busch, partiledare för KD sedan 2015, tror på gud.
Att KDs politik vilar på en kristen värdegrund har jag och gissningsvis många andra inte märkt. 
Själv är jag agnostiker men tycker det är märkligt att hon i media och TV debatter inte tar tillfället i akt och åtminstone någon gång nämner Gud eller hänvisar till något kapitel i bibeln.

Rösta blankt – Ogiltigt
31 augusti 2022
För första gången på över 60 i år röstar jag den 11/9 blankt av plikt och protest mot förekommande korruption,oförmåga att lösa samhälleliga problem samt partiernas ointresse för mina och andra medborgares åsikter.Inget parti är tillräckligt bra för att ta tillvara mina intressen.
Blankrösten kan ses som ett stöd för det demokratiska systemet men samtidigt också som en stark protest. Men att rösta blankt innebär att rösten räknas som ogiltig
Bättre vore att redovisa blankrösterna som just blankröster och de som är ogiltiga av olika skäl som ogiltiga.

Torget – Om det vore val – Käbbel 

30 augusti 
Soligt, lite blåsigt men ganska varmt på torget där grävskoporna far fram och tillbaka och förbereder för asfalteringen i vecka 37. 
Efter några dagar med påfrestande provtagning och i väntan på flera undersökningar och behandlingar är humöret inte i topp. Jag får medge att kverulanten i mig ibland tar överhanden och det positiva i tillvaron skjuts åt sidan. Men efter en tids återhämtning räknar jag med att bli som ett solsken igen. 
Men tills dess kan man ju undra vad som är nödvändigt att göra för, att 500 myndigheter varav 300 under regeringen  samt  förvaltningar i kommunerna ska bli effektiva och produktiva. En bra början är nog att kraftfullt minska på antalet anställda. 

Om det vore val – Enastående
29 augusti

S 30,3% +2,0 SD 20,6% +3,1 M 15,8% −4,0 C 8,0% −0,6    V 7,9% −0,1     KD 6,4% +0,1 MP 5,0% +0,6  L 4,5% −1,0     Ö 1,5% +0,0
(Novus/SVT 29 augusti)

Inför valet intensifierar det politiska partierna ansatserna att framstå som enastående jämfört med andra partier som nedvärderas och beskylls för det ena och andra. Det politiska käbblet fortsätter med stöd av journalister och programledare som arrangerar debatter mellan journalister som blir en upprepning av förtroendevalda/politikers käbbel.

Glömt är avslöjanden om korruption och att Sverige inte längre kan räknas som en välfärdsstat på grund av de förtroendevalda/politiker som nu vill behålla eller ha mer makt trots att de försatt landet i kris och uppenbarligen inte har förmåga  att vidta de åtgärder som krävs för att återställa samhället.
William Shakespeare  skrev, ”Upp flyga orden tanken stilla står ord utan mening aldrig himlen når”.  Jag instämmer, men spelet går vidare oavsett vad jag och  knappt  8 miljoner medborgare som är röstberättigade vid kommande val tycker om saken.   

Om det vore val – Återinvigning 
28 augusti

S 30,2% +1,9 SD 21,1% +3,6 M 16,2% −3,6 V 8,6% +0,6  C 7,4% −1,2     KD 5,9% −0,4L 4,5% −1,0  MP 4,4% +0,0  Ö 1,7% +0,2 (Novus/SVT 28 augusti)

Endast ett fåtal platser var lediga då Sanka Maria kyrka i Borrby återinvigdes. Sisselakören, där jag har nöjet att vara med, sjöng, tre präster predikade och reflekterade över tillvaron, psalmer sjöngs och en film visades om arbetet med torn och spiror som återställt yrkan till sin forna glans. Efteråt bjöd Gärsnäs församling på mat och dryck. Trevligt. 

Tack – Frågor
27 augusti
Tack SVT för, Uppdrag granskning och TV 4 för Kalla fakta. Även ett tack till IVO som granskat förhållanden på SÄBO, särskilda boenden för äldre.

När partiledare/förtroendevalda intervjuvas på TV ställs inga frågor om varför riksdagen ska bestå av 349 ledamöter och inte hälften, eller varför valperioderna ska var 4 år och inte 2- 3, eller deras uppfattning om Regeringsformens 1 kap. 1§, eller varför val till riksdag, region och kommunfullmäktige inte hålls vid olika tillfällen?  De frågorna borde ställas.

Om det vore val 
26 augusti

S 27,9% −0,4, SD 22,8% +5,3, M 17,8% −2,0V 8,4% +0,4, KD 6,1% −0,2,  C 5,6% −3,0L 5,5% +0,0,  MP 4,8% +0,4, Ö 1,1% (Novus/SVT 26 augusti )

IVO presenterar en delrapport från myndighetens nationella tillsyn av särskilda boenden för äldre (SÄBO). Tillsynen visar att ingen av de granskade kommunerna helt lever upp till de krav som ställs på vården på SÄBO. (IVO 26 aug 2022)
https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2022/ivo-presenterar-delresultat-av-granskning-av-sarskilda-boenden-for-aldre/

Torget 

25 augusti
Åter hörs hammarslagen från en stensättare när framsidan vid grannens hus på Måns Nils Torg i Borrby stensätts.
Men det är inte de två portugiserna som stensatt hela torget som utför arbetet utan Keith från Irland som redan nu på morgonen är igång och lika glad som vanligt. Han är inte bara stensättare utan även datatekniker som sjunger högt och ljudligt samtidigt som han skickligt hamrar stenarna på plats.

När han är klar blir det inga fler stenar på torget men det ska planteras växter och asfalteras. Går allt som planerat kan torget bli klart i slutet av oktober till glädje för boende i Borrby, besökare, de som vill idka torghandel och inte minst för mig och andra boende kring torget som sedan slutet av februari i år bott på en byggarbetsplats.

Om det var val Upp flyga orden..
24 augusti

S 28,5% +0,2   SD 21,4% +3,9  M 17,4% −2,4 V 9,5% +1,5     C 7,2% −1,4      KD 5,2% −1,1 MP 4,9% +0,5  4,9% −0,6      Ö 1,0% (Novus/SVT 23 augusti)

Fler poliser, skärpta straff, förhindra rekryteringar till kriminella närverk, åtgärder mot parallella samhällen etc. det är vad jag hört politiker parat om om år efter år samtidigt som skjutningar ökar liksom sprängningar och anlagda bränder och därtill kommer angrepp på välfärdssystemet och etablering av kriminella bolag som deltar i upphandlingar.

Demokrati – Idag – Igår – En gråzon – Hammarslag
23 augusti

Intressant med direktdemokrati, folkomröstningar och samlingsregering som i Schweiz. Tänk om svenska politiker ville verka för en sådan ordning i stället för att avskärma sig från befolkningen och agera som om vi bara finns en månad före valet vart fjärde år.

Grått och trist men arbetet på torgets övre del mot Köpmansgatan är igång och jag lämnar snart Borrby några timmar för inköp av matvaror, hämtning av diverse saker på Kullagret och lunch på Hotel Svea. 

Här om dagen överträffade jag mig själv och utförde en del sysslor i trädgården vilket sannolikt inte kommer att upprepas idag. Jag avundas katten som bara sover och äter och inte gör någon nytta. Vid närmare eftertanke måste jag jag erkänna att vissa dagar är jag väldigt lik katten.