En titt tillbakaTjena, tjena sa Migrationsminister Tobis Billström igenkännde när han passerade mig med två lokala politiska förmågor i släptåg var på väg att prata om, Sveriges och företagens behov av att kunna anställa internationell arbetskraft,  på sydsvenska handelskammaren i Malmö.
Jag funderade på att delta i mötet men åkte i stället till Lund för att prata med sextonåriga Muhammed från Somalia som om ett par dagar ska börja skolan. En skola som liksom flertalet andra skolor i landet  sannolikt inte ger honom en utbildning som svarar mot Sveriges och företagens behov och därför inte  anställer honom. https://godmanakuten.se/statskonst-och-tankar-om/

Dear Mr. Samuelsson…
Började ett mejl från en högre tjänsteman på  the Ministry for Justice and Home Affaris på Malta som jag under ett par månaders tid haft kontakt  i samband med mitt kommande besök i mitten av oktober. Mina önskemål om att få besöka institutioner och flyktingläger hade tidigare tämligen bryskt avvisats men nu var tonen helt plötsligt en annan.

Dear Mr. Samuelsson läste jag belåtet om igen och konstaterade att envishet och en smula diplomati nu innebar att jag fick tillåtelse att besöka Hal Far Families centre  och Marsa men bara under en timmes tid på vardera plats och förutsatt att jag godkände ett antal förhållningsregler vid besöken.
Däremot fick jag inte tillåtelse att besöka en institution för ensamkommande minderåriga såvida jag inte kunde motivera varför och på vilket vis mitt besök skulle gagna barnen.
Vi får väl se, programmet på Malta börjar bli fullspäckat och jag ska bara vara där i tre dagar och dessutom hinna med ett möte med Röda korset, Peace Lab, träffa Qassim  för att se hur han har det efter att ha tvingats flytta från flyktinglägret och sedan en sväng förbi Hal Fart Tent Willage för att prata med vakterna och grönsakshandlaren jag träffade för ett år sedan. Det känns som jag har för lite tid det är så mycket jag vill hinna med.
Kanske blir det ytterligare en resa till Malta men jag är också intresserad av förhållanden av ensamkommande ungdomars situation i andra länder som Italien, Slovenien och Nederländerna.Hur som helst återkommer jag med en rapport från det kommande besöket på Malta.

Nej, justitieminister Morgan Johansson
Morgan Johansson har jag  träffat i olika sammanhang ett flertal gånger och getts tillfälle att framföra synpunkter om bl.a ändamålsenliga utbildningar för ensamkommande. Trevlig, glad  och kunnig men vad avser gängkriminalitet och regeringens insatser var vi en bit ifrån varandra så jag twittrade:
Nej, justitieminister Morgan Johansson. Överfulla fängelser kan inte tas som intäkt för att  de åtgärder som vidtagits för att bekämpa  brottsligheten i landet är effektiv.  Tomma fängelser är däremot ett mått på effektiviteten.

Eftertanke
På väg till en pilotutbildning för gode män och med lite tid över fick jag en ingivelse när jag passerade Katolska kyrkan på Folkungagatan. Efter en kort stunds  tvekan gick jag in  i kyrkan utan att egentligen vad jag kunde förvänta mig. Kanske en tyst tom lite öde lokal men så var det inte. I bänkraderna fanns ett femtiotal personer en del försjunkna i bön andra knäböjande och i en till synes annan värld.

Och det var en annan värld, utanför kyrkportarna var biltrafiken intensiv, människor rörde sig sig snabbt på trottoarer och övergångsställen, Mc Donalds sålde hamburgare  och Taxibilarna som stod uppradade utanför Malmen väntade otåligt på kunder. Men i den Katolska kyrkan var det lugnt.
När prästerna började mässa lämnade jag kyrkan och begav mig i lugn takt med den nedgående solen i ansiktet mot SKL, numera SKR och den sista delen av utbildningen som varit ganska intressant och lite lärolik. Söder, staden i staden, min stadsdel och mina uppväxtkvarter
I morgon skall jag på återvändarsamtal med Farhan. Är Gud god så låter han Farhan stanna, Ramadan få ett positivt besked från Migrationsdomstolen och Sad inhibition, bad jag. Men jag är agnostiker så det kan gå lite hur som helst.
Det  är våra folkvalda som står för den guddomliga makten och bestämmer över Farhans, Ramadans, Sads och alla andra ensamkommande ungdomars  öde, inte Migrationsverket som gör vad Riksdagen bestämt.
Kanske är det vi som bär ansvaret, vi som valde dem  kanske är det folket som besitter den guddomliga makten.

Nej, Utbildningsministern Jan Björklund har inte möjlighet  (2014 03 22)
Hej och tack för Din vänliga förfrågan till Jan Björklund om ett möte om nyinvandrade elevers utbildning skrev den politiska assistenten.  Dessvärre är Jans kalender redan så hårt uppbokad under våren att han vill hänvisa er till Folkpartiets riksdagsledamot Roger Haddad som är ledamot av Utbildningsutskottet. 
-Men tid att satsa 330 miljoner för att lappa och laga en utbildning för nyinvandrade elever som aldrig fungerat finns det, funderade jag. 

Besvärlige gode män och vårdnadshavare
Engagerade aktiva gode män och vårdnadshavare som står upp för unga ensamkommandes bästa men har en annan uppfattning än socialtjänsten  vad det innebär betraktas inte sällan som besvärliga. Oavsett hur rätt en god man vårdnadshavare har i sak ogillar socialtjänsten i vissa av landets kommuner att ifrågasättas. Några nya uppdrag i dessa kommuner kan inte en besvärlig god man eller vårdnadshavare räkna med, vilket såklart är fel men ändå kan kännas som en lättnad och för övrigt är det nog Socialtjänsten som orsakar besvären.

Kanske i morgon
En solig dag, blå himmel, vita moln varmt och jag var på ett möte och önskade att jag satt på altanen hemma med en kopp kaffe och lät blicken fara över landskapet. Kanske i morgon.

Rättsliga ställningstagande
Migrationsverkets rättsliga ställningstagande är viktiga att känna till för gode män och vårdnadshavare men är mer eller mindre obegripliga om man inte är jurist eller rättschef på Migrationsverket.
Generaldirektör Mikael Ribbenvik borde kanske överväga att tillämpa ett lämpligt språkbruk så att viktig information inte osynliggörs för dem som berörs och har anledning att känna till de rättsliga ställningstagandena.

Flyktingar på Malta, en planet två världar


Under några dagar i december 2010 och 2011 besökte jag Malta  för att bilda mig en uppfattning om flyktingmottagningen och situationen för flyktingar och speciellt unga som överförts från Sverige.
Under de två korta vistelserna besökte jag läger i Hal Far och i Marsa, samtalade med Fabrizio Ellul, UNHCR. Sara Mallia, Röda Korset. Flyktingar i lägren, några av de unga som överförts från Sverige. Personal på Detention Service och Agency for the Welfare of Asylum Seekers (AWAS). Mario Guido Friggieri, Refugee Commissioner. Alexander Tortell, MJHA som gav mig tillstånd att besöka Marsa och ett familjeboende i Hal Far. Stefhanie Micallef på JRS kunde inte hjälpa mig och Alastair Furiggia på Peace Lab som jag hade flera kontakter med var mycket engagerad men det blev ändå inget samtal med Fr. Mintoff, på grund av ett missförstånd.

Civicio Zero och A 28

I den eviga staden Rom med Vatikanstaten, Colosseum och närmare tre miljoner innevånare ligger i ett oansenligt område utmed järnvägen Cervicio Zero på Via dei Bruzi nr 10, 2 km söder om Termini. 
Civico Zero är ett dagcenter för ensam kommande pojkar och flickor i åldrarna 12 till 18 år.Jag var där första gången 2014 och därefter ytterligare några gånger för att prata med personal och ungdomar.
https://www.godmanakuten.se/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=419 

Bättre att bygga vägar än att riva broar
Att försöka förstå orsakssammanhang, se helheten, möjligheter och alternativ som Europaparlamentet utryckt det, förstå ett litet lands kultur, betona och respektera arbetet personal inom hjälporganisationer och myndigheter gör för flyktingar har känts mer angeläget än att kritisera uppenbara brister och göra jämförelser i vissa avseenden med svenska förhållanden.

Att komma till Malta som om privatperson utan bindningar till någon organisation underlättade inte kontakterna med myndigheter och organisationer, snarare betraktades mitt intresse för flyktingar med misstänksamhet och inte fullt begripligt. Men trots det och de avtryck den svenska kritiken lämnat efter sig blev jag överallt vänligt och korrekt bemött, men alla dörrar öppnades inte men det blir fler resor.

Advokater och vi andra
Vid den muntliga förhandlingen  gjorde jag ett yttrande som fick Migrationsverkets advokat att missbelåten och irriterad. Det enda jag sa var, att  det inte är rimligt att begära att ungdomen skall kunna svara detaljrikt på frågor om händelser som om det hänt förra veckan när de i själva verket hände för över ett halvår sedan. 
Han tyckte att jag pläderade men medgav efteråt att det låg något i vad jag sagt, vilket gladde mig.

Vid ett annan muntlig förhandling för något år sedan ifrågasatte jag varför Migrationsverkets advokat i sin argumentering bortsåg från två läkares bedömning av ungdomens förmåga att minnas traumatiska händelser.  
Även då blev Migrationsverkets advokat sur och vid en paus i förhandlingarna uppmanade hon mig att inte uttala mig utan överlåta åt ungdomens advokat att föra hans talan. Vad är det med Migrationsverkets jurister, eller är det jag.

Farahn i Dar es Salaam

Ringde Farahn i Dar es Salaam igår, idag ringde han tillbaka. I stora drag var allt bra, berättade han, jobb på restaurang men knappt om pengar. Svenskan var fortfarande klockren men han behövde lite pengar sa han. Jag lovade att ordna det.
För ett par dagar sedan pratade jag med Qassim som överförts till  Malta. Hans svenska hade aldrig varit bra inte heller engelskan så de blev ett kort samtal men han behöver nog också pengar.

Den som väntar på något gott
Hur länge ska det dröja innan björkarna nere vid vägen  kläs av tusentals gröna blad , undrar jag lite missbelåten över att det inte redan hänt. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge är ett  löjligt påstående yttrat av någon utan fantasi och förmodligen också sysslolös utan planer.
Jag vill att saker skall hända på studs, jag vill se bladen röra sig och höra suset. Det bara är så.

Utbildning för nyanlända elever
Om landets kommuner förverkligat vad som sägs i lagar, förordningar och anvisningar ger möjlighet till hade undervisningen för nynlända elever varit bra. Det är den inte, i stället  kan man konstatera, att skolor i den krigsdrabbade Ghazni provinsen i Afghanistan eller Mogadishu i Somalia med svåra inre politiska och religiösa konflikter kan erbjuda en bättre undervisning med fler lektionstimmar och ämnen än vad skolor i vissa kommuner i vårt land kan ge nyanlända elever.
Trots en skollagar, förordningar och allmänna råd från Skolverket är utbildningen generellt sätt på en alldeles för låg nivå och på sina håll urusel även om en del kommuner är lysande undantag.
För nyanlända ungdomar är en undermålig utbildning inte bara en besvikelse de minskar också deras möjligheter  till ett bra yrkesval med goda framtidsutsikter och inkludering i det svenska samhället. (2012)

SVT, Rapport har i ett par inslag uppmärksammat hur ansvariga på HVB slarvat med  journalföring och hur ensamkommande ungdomar blivit utan hjälp på grund av att överförmyndaren förordnat personer till gode män som är mer intresserade av pengar än de ungdomar de förväntas hjälpa.

Det är bra att media tar upp sådana förhållanden men det finns mycket mer att rapportera och det är bara att hoppas på att medias intresse håller i sig och granskningen även omfattar  om  Skolinspektionen, Länsstyrelsen, Överförmyndaren och Socialstyrelsen uppfyller sitt tillsynsansvar när det gäller verksamheter som rör ensamkommande ungdomar.

Som god man och särskilt tillförordnad vårdnadshavare under många år  är det min erfarenhet att det inte fungerar särskilt bra vilket kan innebära att ensamkommande ungdomar inte inkluderas i skolväsendet, inte får den hjälp de har rätt till och ofta behöver och i vissa fall varken en god man eller socialsekreterare.(2012)

Med spretiga steg och misstänksam blick …
… tog sig det ensamma rådjuret över åkern sökande efter mat under det tunna snölagret som sedan några dagar täcker marken och påminner mig om att det faktiskt är vinter. Över fjorton grader kallt ute konstaterade jag när jag iakttar rådjuret genom mitt köksfönster i min bruna lite slitna morgonrock, en ostmacka i högsta hugg och en väldoftande kopp nyligen bryggt kaffe inom räckhåll.

Ett hopp över diket, snabbt över grusvägen och sedan i sakta mak in i skogen och därmed var underhållningen med rådjuret slut och jag kan återgå till datorn och arbetet med ”Godmanakuten”, som tar en hel tid vilket sannolikt förvånar en del läsare som inte låter sig imponeras så lätt.
Ute klarnar det upp och det ser ut att bli en klar och kall dag. Hur det ska gå för alla ensamkommande ungdomar som är här eller på väg hit är emellertid oklart. (2011)


CARA di Mineo

Det före detta Mottagningscentret CARA di Mineo beläget på den sicilianska landsbygden mellan Mineo och Caltagirone var tidigare en amerikansk militär förläggning. Jämfört med flyktingläger i till exempel, Kenya, Syrien och andra platser med hundratals tält och svåra förhållanden för tusentals människor var Mineo,  Europas största mottagningscenter för flyktingar och migranter, ett helt annat intryck. Det var ett öppet centrum där asylsökande kunde komma och gå som de vill efter anmälan. Centret var omgivet av taggtråd och det finns beväpnade vakter som skydd för dem som bodde där.  
Det  liknade på håll mer ett radhusområde i en välmående förort  med fotboll-och basketplaner och lekplatser för barn och vissa ordnade aktiviteter och möjlighet att gå i skola. (Ungdomarna på bilden rymmer inte de försöker tvärtom komma in i lägret för att sova hos kompisar och få mat.)


Ett lätt regn
Ett lätt regn faller från en grå himmel över björkarnas gröna och gula blad. Höst igen, redan? Ånej inte höst med början på en ny årstid och nya möjligheter kanske den överdrivet positivt hurtiga medborgaren skulle uttrycka det.
Själv avvaktar jag och ser vad tiden för med sig, det blir nog bra som det brukar bli på det ena eller andra sättet.
En ny vecka är på gång  med med möten, samtal, aktiviteter och kanske en kortare resa söderut. Möjligen kommer det bra eller dåliga besked till de ungdomar som väntar på Kammarrättens domar. Stanna eller utvisas, tankar och funderingar som är årsgamla, ständigt närvarande som tärt på krafterna och tilliten till att vuxna ställer saker och ting till rätta.
Deras väntan är min väntan och deras hopp är också min förhoppning. Grått och mulet med ett lätt fallande regn över bondens åker, björkarna vid grusvägen och många ungdomars tillvaro.


Missvisande

Flertalet unga asylsökande är i åldern 16 till 18 år men benämns ofta som barn i olika sammanhang vilket inte bara förvånar dem själva utan också en bredare allmänhet. Ingen skulle komma på tanken att i vardagliga sammanhang kalla svenska ungdomar i övre tonåringar för barn, trots att det i lagens mening är det tills det blir myndiga, men för unga asylsökande görs av någon anledning undantag. I sina hemländer ses de som unga vuxna och så ser dom också sig själva, att kalla unga asylsökande för barn är i vardagliga sammanhang missvisande och skapar problem.

På gränsen till lycklig
Hans väntan blev också min väntan, hans förhoppningar blev mina och hans glädje när beskedet om uppehållstillstånd äntligen kom igår efter en orimligt lång tid blev också min glädje.
Mot alla odds ändrade Migrationsdomstolen Migrationsverkets beslut om utvisning, det händer bara i kanske två procent av alla ärenden som överklagas, men nu kan en ung människa börja planera sin framtid i Sverige efter en långt tid av oro och förtvivlan men också hopp. Han vill bli polis har han berättat men jag undrar om det verkligen är det rätta för honom.
Hur som helst det känns bra nu när väntan är äntligen över  och jag känner mig lättad och glad på gränsen till lycklig.

Ensamarbete
Trots alla kontakter, samtal och möten med vuxna kring ungdomarna  är uppdraget i grunden ett  ensamarbete. Behovet av att dela erfarenheter och upplevelser med andra känns emellanåt angeläget då tankarna på ungdomarna och deras tillvaro aldrig är långt borta. Inte för nära inte för långt ifrån men alltid till hands har varit mitt val av förhållningssätt till ungdomarna. Men, ett mål är bara ett mål som vardagens verklighet inte bryr sig om därför blir ungdomarnas oro också min oro, deras besvikelser och förhoppningar mina och deras glädje min glädje. Det är liksom inte mycket att göra åt, det bara är så.

Farhan
Såväl Aftonbladet som P3 har uppmärksammat  fallet med Farhan. och det har bildats stödgrupper på Facebook. Farhan, en skötsam lågmäld kille som skötte sina studier och var allmänt omtyckt. Sverige hade blivit hans land här ville han bo men efter närmare tre år i Sverige transporterades han bort från välfärden till Tanzania, ett land han aldrig varit i.
Jag brukar alltid framhålla att tjänstemännen på Migrationsverket är kompetenta, serviceinriktade  och att de asylutredningar som görs är väl underbyggda och omsorgsfulla. Men med över tretusen anställda finns det naturligtvis personer där omdömet sviktar och maktkänslan bedövar. Känslan för vad som är rätt och riktigt hamnar långt  vid sidan av vad en bredare allmänhet uppfattning anser vilket också Europadomstolen kunnat konstatera ett antal gånger.

Utlänningslagen som våra valda ombud bestämt skall gälla behöver snarast justeras i vissa stycken och ändras helt i andra det vill säga om vi vill ha ett humant samhälle som som är beredda att hjälpa dem som är illa ute.

Migrationsverket gör vad politikerna bestämt och ibland mer så nu vore det bra om politikerna tar ansvar och inte gömmer sig bakom  Migrationsverket, då kanske en nittonåring kunnat få en framtid här.


Ungdomens bästa självklart?
I anvisningar, lagtexter och konventioner påminns gode män om att ungdomens bästa är målet med uppdraget och samverkan med vuxna omkring ungdomen en förutsättning för att nå det målet. Oftast fungerar samarbetet bra men många gode män vittnar också om motsatsen. Engagerade ansvarsfulla gode män som är inställda på samarbete kan inte räkna med att socialsekreterare, personal på boendet, skolledning eller överförmyndare alla gånger har samma inställning.Ingenting är självklart kan man konstatera lite uppgivet med tanke på omgivningens rådande okunnighet om den gode mannens uppdrag och anställdas ibland obegripliga ointresse för de ungdomar man förväntas hjälpa.

 
Dublinförordningen och Limboungdomar
Ett stort bekymmer är våra folkvalda politikers ointresse att idag uttnyttja undantagsregeln i Dublinförordningen som man gjorde 2008 när det gällde Grekland. När man som god man varit med när unga människor skickas iväg till ett EU land ungdomen passerat på sin väg till Sverige undrar man vad humaniteten tagit vägen, varför viljan att hjälpa är så långt borta och hur det kommer sig att  politiker inte inser det rimliga i att unga människor ska ha rätt att få sin ansökan om asyl prövad i Sverige. För Limbo ungdomarna är livet en tillvaro mellan himmel och helvete. De får inte stanna i Sverige men beslutet om avvisning verkställs inte.

 
Skolan exkluderar ungdomar

Korta skoldagar, få ämnen och placering i språkintroduktions klasser upp till 3 år, separerade från den reguljära utbildningen och skolans övriga elever, så ser situationen ut för många nyanlända elever i flertalet av landets kommuner. Skolverkets betonar  att  ”speciellt betydelsefulla är de bestämmelser som gäller skolans likvärdighet, elevens tillgång till utbildning och särskilt stöd samt utbildningens anpassning till elevens individuella behov och förutsättningar.” Men varken Skolverkets anvisningar eller den nya skollag som trädde i kraft i juli 2011  har gjort något större intryck på ansvariga politiker i kommunerna som anser att 3-4 timmar om dagen motsvarar heltidsstudier och 4-6 ämnen är tillräckligt för ensamkommande ungdomar som därmed varken ger ungdomarna eller engagerade kunniga lärare en chans.En undermålig utbildning är inte bara är en besvikelse för ungdomen som försvårar deras möjligheter till ett bra yrkesval med goda framtidsutsikter det är också en förlust för samhället som inte tar tillvara på den resurs ungdomen är och till en bra integration i det svenska samhället.

Meningen med livet
Varmt och skönt  framför braskaminen men grått och blåsigt utanför ser jag genom altanfönstret. De stora, ännu bladlösa björkarna vid grusvägen gungar följsamt med vinden och världen snurrar på i stort  sätt som vanligt om man ska tro vad som rapporteras i nyhetsprogrammen på TV. Olyckor, krig och finansiella kriser dominerar nyhetsflödet  i stället för fred, ekonomisk stabilitet, kärlek och en värld med lyckliga människor. Varför är det så?
Men våren närmar sig vilket alltid är något  och vi snurrar på i ett expanderande universum  till vilken nytta och i vilket syfte frågar jag mig utan tanke på att  så här på morgonen inleda någon slags analys. Bara några tankar.
Morgonrocken fortfarande på och det goda kaffet nära men snart är det dags för samtal och möten, det bara är så.

Unga asylsökande har blivit en affärsidé
Att många anordnare av boenden för ensamkommande ungdomar har de bästa avsikter och eftersträvar en bra verksamhet finns ingen anledning att betvivla.  Tyvärr förekommer också motsatsen, verksamheten planeras utifrån ekonomiska kalkyler  som inte tar hänsyn till ungdomens bästa. Generösa bidrag från myndigheter försvinner ned i ägarnas fickor eller i den kommunala budgeten  i stället för att komma ungdomarna till godo.

Åldersbedömning

Vid besök på olika boenden har jag vid ett antal tillfällen förväxlat ensamkommande barn med pesonal. Som god man har jag också haft förväntningar på mig att hos Skatteverket söka ID kort för en person som enligt flera vuxnas bedömning uppenbart var över tjugo år men på ID kortet skulle det stå att han var sexton år som var Migrationsverkets åldersbedömning.Frågan om ungdomens ålder är en het potatis och att som god man ifrågasätta ungdomens ålder ställer till en del problem och tillvaron kan bli ganska svajig.
Migrationsminster Tobis Billström som betonar nödvändigheten av ordning och reda i migrationspolitiken är säkert nöjd med Socialstyrelsens nya rekommendationer och jag tycker också det är bra med ordning och reda men betvivlar att rekommendationerna leder till önskat resultat och befarar att effekterna bara blir marginella.Som jag ser det skall det vara uppenbart att unga asylsökande är under arton år för att de skall förklaras som omyndiga, inte tvärtom som det är nu, och att man förutom kategorierna omyndig och myndig övervägar lämpligheten av ytterligare en kategori, myndiga unga asylsökande som skall jämställas med omyndiga i asylprövningen och prövas utifrån ett barnperspektiv.
Om man nu nödvändigtvis måste fortsätta att utreda om unga människor som uppenbart behöver hjälp verkligen behöver hjälp

Socialförsäkringsutskottet viker sig?
På senare tid har flera uppmärksammade beslut av Migrationsverket upprört en bredare allmänhet och föranlett Riksdagens Socialförsäkringsutskott att kalla ledningen för Migrationsverket till ett möte. Ett möte  som varit klargörande enligt en ledamot i utskottet utan att närmare gå in på vad som klargjorts. 

Kritiker anser för övrigt att överföringar till Italien skall stoppas då förhållandena där inte uppfyller EU:s krav på en bra mottagning, att de 108 barn och ungdomar som Migrationsverket hitintills i år beslutat överföra till Italien uppger att de aldrig sökt asyl i Italien anses inte ha någon betydelse i sammanhanget. 
2010 krävde flera ledamöter i utskottet att Migrationsverket upphörde med  överföringar till Malta eftersom förhållandena där ansågs oacceptabala, även då  kallades Migrationverkets generaldirektör till ett möte.  
Men överföringar till Malta har ändå fortsatt vilket ger en fingervisning om att även de 108 barnen och ungdomarna överförs till Italien trots urusla förhållanden och trots att de uppger att de inte sökt asyl där.

För övrigt är det inte bara Italien som är ett olämpligt mottagarland det gäller också stater som Ungern, Rumänien, Slovenien, Cypern och Litauen enligt vad unga asylsökande berättat, olika organisationer rapporterat och dit överförs också unga människor.


Undantagsregeln och lagändringar
Socialförsäkringsutskottet har möjlighet att föreså riksdag och regering att undantagsregeln i Dublin ll ska tillämpas för att stoppa överföringar samt föreslå lagändringar som bättre ligger i fas med FN:s Barnkonvention. 

Men även om enskilda ledamöter i utskottet uttalat sig om förändringar är det inte särskilt troligt att det blir varken lagändringar ellet beslut om att utnyttja undantagsregeln i Dublin ll. Anpassningen till EU och gemensamma asylregler är vad som gäller nu och enskilda ledamöter i Sveriges Riksdag sticker under sådana omständigheter inte ut hakan utan anpassar sig till partiers eller alliansers taktiska ställningstaganden, säkert inte utan vånda, men utan hänsyn till unga människor livssituation.
Migrationsminister Tobias Billström prioriterar principen om solidaritet och ansvarstagande mellan EU staterna på sikt före pragmatisk medmänsklighet för stunden och anser inte att undantagsregeln ska tillämpas. 
Det är inte svårt att dela migrationsministers uppfattning om solidaritet och ansvarstagande eftersom det i stort sätt är bara tio stater inom EU som tar ansvar för de omkring 300.000 flyktingar som kommer till Europa 2012. 
Sverige är ett av dessa länder som för övrigt enligt UNHCR betraktas som ett föredöme när det gäller mottagning av flyktingar inklusive ensamkommande barn och ungdomar.
Mot den bakgrunden är det svårförståeligt att migrationsministern inte presenterar en varaktig eller tillfällig lösning för de unga asylsökande som kommer i kläm i väntan på att 17 EU stater ska visa solidaritet och börja ta ansvar.
Som det ser ut nu kan Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik fortsätta skriva rättsliga ställningstagande med konsekvenser som lagstiftarna i Riksdagens  socialförsäkringsutskottet, möjligen inte tänkt sig.


Det finns plats för mig också
Här skulle 30 miljoner människor kunna bo, sa han eftertänksamt samtidigt som han blickande ut över det vidsträckta uppländska öde höstlandskapet. 
Förundrad över hur stort landet han kommit till var satte han upptäckten av allt outnyttjat utrymme i relation till sin egen situation och drog slutsatsen att det rimligen borde finnas plats för honom också, men så var det inte.

Vi var på väg från Stockholm till en liten ort i Uppland långt ute på landet för att besöka ett konsult stött familjehem. 
Situationen i ankomstkommunen där han bott sedan han kom till Sverige för ett halvår  sedan var kaotiskt. Socialtjänsten gick på knäna eftersom alla ensamkommande underåriga blev kvar i kommunen i brist på anvisningsplatser och skulle tas om hand och utredas.

På HVB var över 25 underåriga inskrivna, några med PUT, en del var Dublin ungdomar, andra hade fått avslag eller väntade besked. En osalig samling ungdomar i tre våningar, att komma därifrån till ett familjehem var en dröm som nu skulle besannas för en ung kille från Afghanistan som fått avslag på sin asylansökan och sina överklaganden i två instanser men nu ändå fick chansen till ett bra boende och bekymren för framtiden kunde för några timmar trängas undan


Utbildning för gode män/vårdnadshavare
2013 anordnar Migrationsverket, Länsstyrelserna, Migrationsverket och SKL i ett samarbetsprojekt som delvis bekostas av EU utbildning för gode män på fyra platser i landet.
Att initiativ tas för att utbilda gode män är naturligtvis bra men mindre bra är, att utbildningar av den här typen blir ett substitut för en obligatorisk enhetlig nationell utbildning för gode män, som därmed skjuts på framtiden. Eller ska det här ses som en början.


Svårare för somalier att få asyl i Sverige
Situationen i  södra och mellersta Somalia har numera karaktären av icke väpnad konflikt skriver Migrationsverket sammanfattningsvis efter en utredningsresa och därmed kommer beviljade ansökningar om asyl minska från nuvarande 90% till 80% för somaliska medborgare.
Beslutet kommer förmodligen även gälla de somalier som lämnade Somalia när de rådde väpnat konflikt och i månader eller år försökt ta sig till Europa och som är ovetande om Migrationsverkets ställningstagande.


Rättsosäkert
Hur är det med rättssäkerheten egentligen, undrar jag  efter ett möte med biträdet för en av grabbarna.
Hur kan Migrationsverket förordna biträden till ensamkommande underåriga asylsökande som skriver tunna överklaganden, inte gör grundläggande yrkanden och förefaller vara ointresserade av sina klienter.
Och hur kan det vara rättssäkert när Migrationsverket och rättsliga instanser anser att uppenbart olämpliga biträden inte skall entledigas.


Om exkludering
Vad är orsaken till att varken skolledning eller utbildningsnämnd visar något intresse för att inkludera nyanlända elever i skolantänker jag efter ett möte med rektorn för språkintroduktions programmet.
-Du som är så engagerad kan väl göra någonting, sa hon efter en stunds diskussion utan att egentligen mena det.
-Jo det kan jag, men är det inte ditt ansvar
En bra utbildning kan ge ett bra jobb och goda framtidsutsikter medan motsatsen kan innebära arbetslöshet eller dåligt betalda jobb. Inkludering i skolan kan innebära inkludering i samhället i stället för ett utanförskap. 
Vad är det som är så svårt att förstå eller förstår rektorn men gör ändå ingenting och i sådana fall varför?

Nämndemän
Under den närmare två timmar långa förhandlingen på Migrationsdomstolen tittade jag väl sådär 300 gånger på de tre nämndemännen för att få en uppfattning eller   antydan om vad de tänkte och hur de skulle kunna tänkas besluta. Men mitt tittande gav inget resultat. Några veckor senare när det beslutet kom visade det sig att de var negativa till att ändra på Migrationsverkets beslut.


Häpnadsväckande
När häpnadsväckande insatser av Socialtjänsten med jämna mellanrum avslöjas av media är dett lätt att förstå varför polismyndigheter i hela landet i åratal kritiserat samarbetet med Socailtjänsten och varför  gode män/vårdnadshavare alltför ofta har problem med socialtjänsten. 
Ibland verkar det som socialtjänsten lever i en egen värd där sunt förnuft och logik har en annan innebörd än för en bredare allmänhet och för den gode mannen.Därför blir undantagen så glädjande och i ärlighetens namn oväntade men mycket välkomna. Som här om dagen, tack för det.

Olämpliga för uppgiften men obytbar
Ensamkommande underåriga har rätt till ett offentligt biträde som är lämplig för uppgiften, skriver Statskontoret i en nyligen offentliggjord rapport.
Men ett biträde som är olämplig för uppgiften är  i praktiken inte utbytbar. Statskontorets förslag till förbättringar är välkomna men tills det blir förändringar tvingas underåriga acceptera biträden som de inte känner förtroende för och som är uppenbart olämpliga. 


Unaccompanied minors
Flyktingströmmarna i världen tilltar, orättvisor består och som en följd av detta kommer enligt MV nuvarande prognoser fler än 4000 unccompanied minors söka asyl i Sverige 2013.
Unaccompanied minors, är den internationella benämningen på dem som i Sverige av media, rättsväsende, forskare, gode män benämns som, unga, ungdomar, underåriga, minderåriga, tonåringar, omyndiga, huvudman, myndling, barn etc.  
Ett ambivalent förhållningssätt kan tyckas.
Med tanke på att det under våren 2013 fattas beslut om en gemensam asylpolitik inom EU borde kanske också Sverige använda benämningen minors, eller unaccompanied minors, UM.


Betalt för att göra ingenting
Kammarrätten meddelade, att de inte beviljade prövningstillstånd, ett besked som inte var överraskande eftersom prövningstillstånd bara meddelas  ytterst sällan vilket även erfarna duktiga jurister får erfara som försöker beveka Kammarrätten. Överaskande var emellertid att det offentliga biträde tillerkändes 1553 kr varav 1242 kr för arbete och 311 kr för mervärdesskatt, utan att ha gjort någonting.


Invigning
Jag hann skaka hand med migrationsminister Tobias Billström och hans  pressekreterare innan de hastade vidare med SÄPO i släptåg efter ha invigt ett nytt HVB för ensamkommande unga asylsökande norr om Stockholm.
Hur kommer det här boendet bli, funderade jag inmundigande en liten smörgås och smuttande på ett glas cider i invigningsvimlet:
kostnads besparande rullande arbetstids schema eller natt och dag personal, catering eller hemlagad mat, meningsfulla aktiviteter för framtiden eller sysselsättning för stunden och kommer det kommunala bolaget låta överskottet (10-30 %) av verksamheten gå in i de anslutna  kommunernas budgetar eller komma ungdomarna tillgodo.  
Vårljus eller höstmörker?

Sommaren pågår

Liksom bygget på mitt hus som utan vidare kan betecknas som ett långtidsprojekt. Det är som det är  konstaterar jag  utan att bekymra mig särskilt mycket. Det  vackert nu och sommaren pågår för fullt. Björkarna utefter grusvägen med sina tusentals gröna blad får alltid min uppmärksamhet, liksom bondens åker med vetet som långsamt växer sig högre och kullen bortom grusvägen med sina resliga tallar och granar.
Över allting en blå himmel med lite vita moln här och där och en strålande sol som får mig att förundras och om jag inte var så bortskämd med himlens skiftande sceneri,  skulle göra mig ödmjuk och tacksam.
Dagen är fulltecknad med besök hos Sad från Somalia, Mustafa från Iran och Ermias från Eritrea.  Det är bara Sad av de här tre killarna som inte fått uppehållstillstånd, hans ärende ligger nu hos Migrationsöverdomstolen men ingenting talar för att hans ansökan om prövningstillstånd skall beviljas.  Han kämpar verkligen på alla sätt för att få stanna i Sverige men Migrationsverket har beslutat att han ska tillbaka till Somaliland. Själv hävdar han, att han kommer från Mogadishu.

Jag funderar på om torkan i Östafrika kan innebära att han inte skickas tillbaka till Somalia om situationen där betecknas som naturkatastrof.Men här pågar sommaren och livet går vidare det gör det inte för många i Östafrika. 

Tack och adjö, eller?
Det blev inte mycket gjort idag varken på husbygget eller i övrigt. Det har varit en sådan där dag utan meningsfulla handlingar eller viktiga beslut som bara  känns bortslösad.
I morgon blir det besök hos biträdet med Salad som nu överklagat färdigt och nu återstår bara att ansöka om verkställighetshinder. Han har kämpat på, prövat alla möjliga utvägar men om Migrationsverket inte anser  att situationen i Östafrika är en naturkatastrof är det tack och adjö.
Tack och adjö kan det också bli för två andra ungdomar från Somalia som väntar besked dels från Migrationsdomstolen  och från Kammarrätten liksom för Oleg som nu sitter på en SiS anstalt.
I övrigt mailas det mycket till och från Malta dessa dagar inför besöket i oktober då jag bland mycket annat skall hälsa på Qassim som återfördes dit enligt Dublinförordningen hösten 2010. Jo han mår bra.
Grått ute, varmt och skönt inne och dags för ytterligare en kopp bryggt kaffe.

Tog en kopp kaffe i den…

Tog en kopp kaffe i den gröna muggen och satte mig en stund på altanen  en bit ovanför grusvägen med fri sikt mot bondens åker med sitt genomsura vete och det av granar, tallar och björkar  beklädda lilla berget en bit längre bort. Solen sken och jag njöt av mitt nybryggda kaffe, utsikten och tystnaden.

Varför känns tre sommarmånader alltid kortare än tre vintermånader, tänkte jag och konstaterade att sommaren nog var i det närmaste förbi trots att björkarna fortfarande kläddes av tusentals gröna blad och de lätta vindarna var  ljumma.

Igår bokade jag en resa till Malta för att hälsa på Qassim och träffa maltesiska myndigheter och organisationer för att diskutera flyktingfrågor och skaffa mig mer kunskap. Jag har blivit Malta vän och anser att kritiken mot flyktingmottagningen och förhållande för flyktingar på Malta är onyanserad och i vissa delar överdriven. Det vore bättre om kritikerna vände blicken mot länder som Italien, Slovenien och Nederländerna i stället för att ensidigt och delvis okunnigt kritisera ett land som inta är större än Orust och som faktiskt vidtar åtgärder för att förbättra situationen för flyktingar.

Kritiken kan också riktas mot de riksdagsmän som vi valde för snart ett år sedan  för att att de inte stoppat överföringar/återförande av unga människor till första asylland enligt Dublinförordningen och ger Migrationsverket möjlighet att rutinmässigt tillämpa undantags bestämmelserna som en del andra länder i Europa gör.

För övrigt behöver kritiker  inte gå utomlands om intresset för att diskutera flyktingfrågor fortfarande är aktuellt. Varför inte ge sig på Sverige där flyktingar har blivit en affärsidé och många av kommuner och Migrationsverket anlitade företag gör avsevärda vinster på unga människors elände.

Man skulle också kunna vända blickarna mot  hur meningsfulla och effektiva Socialstyrelsens tillsyner av HVB är, socialtjänstens  BBIC utredningar, Överförmyndare/nämnders tillämpning av Barnkonvention när de förordnar respektive entledigar gode män, Länsstyrelsens bevakning av Överförmyndare/nämnder när det gäller ensamkommande ungdomar, HBV där ungdomarna tillåts komma och gå som de vill, Gränspolisens oförmåga att komma till rätta med stöldligor från Ryssland och Vitryssland etc.

Det var dagens gnäll. Det är fortfarande sommar ljust utanför köksfönstret, vinden har mojnat och jag ska ta mig en kopp kaffe till i den gröna muggen.