Kategori: Agenda

  • Agenda

    Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 1 Avskaffa fattigdom i […]